Als Unternehmen des Gesundheits-Handwerks nehmen wir unsere gesellschaftlichen Verantwortung war und sind für Sie da, auch in der Pandemie.

Bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten.

Aktuell benötigen Sie, für einen Besuch bei uns, keinen Corona-Test.
Die 3G, 2G und 2G plus – Regeln gelten für unseren Betrieb nicht.

Dennoch macht es zum Schutze aller Sinn, sich zuvor zu testen und vor allem geimpft zu sein!

Jedoch ist es erforderlich, dass Sie

– eine FFP2-Maske oder besser tragen
frei von Erkältungssympthomen sind
– möglichst einen Termin vereinbaren oder sich voranmelden
– die Abstandsregeln einhalten (soweit nicht durch unsere Tätigkeit unmöglich)
– die Zutrittregelungen bezüglich der Personenzahl beachten.

Wir behalten uns im Rahmen unseres Hausrechtes vor, die Schutzmaßnahmen lagebedingt anzupassen.

Implanty ślimakowe

Implanty ślimakowe — doradztwo, serwis, regulacja i modernizacja

Niezależnie od tego, czy chcesz dowiedzieć się więcej o implantach ślimakowych, udostępniliśmy Ci już aparaty słuchowe, a dla Ciebie po pogorszeniu słuchu instalacja z implantem ślimakowym jest możliwością kontynuowania słyszenia lub jesteś już użytkownikiem implantu ślimakowego, jesteśmy po Twojej stronie, służąc radą i działaniem.

Oferujemy implanty ślimakowe:

  • Konsultacja
  • Serwis naprawczy
  • Części
  • Akcesoria
  • Regulacja i dostosowywanie
  • Modernizacja do najnowszej generacji sprzętu
  • Połączenie ze smartfonem i Co.

W razie potrzeby wszystkie usługi zostaną rozliczone bezpośrednio z Twojego ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. W ten sposób dbamy również o odpowiednią zgodę Twojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych lub wspieramy Cię w tym. To samo dotyczy innych płatników.

Słyszenie bez ograniczeń: jak implanty ślimakowe przywracają słuch, a przede wszystkim zrozumienie osobom z ciężką lub głuchotą, głuchoniemymi i głuchymi

Wyobraź sobie życie w ciszy w świecie pełnym dźwięków. Dla osób z głębokim ubytkiem słuchu lub głuchotą taka jest rzeczywistość. Jednak dzięki niezwykłemu postępowi w technologii medycznej istnieje teraz nadzieja dla osób stojących przed tymi wyzwaniami. Implanty ślimakowe zrewolucjonizowały sposób, w jaki postrzegamy i doświadczamy dźwięków i są swego rodzaju kołem ratunkowym dla osób poważnie słyszących i niesłyszących.

Te maleńkie urządzenia elektroniczne są w stanie odtworzyć słuch, a przede wszystkim zrozumienie dla osób, które wcześniej były ograniczone przez swoją głuchotę. W tym artykule omawiamy niesamowity świat implantów ślimakowych, sposób ich działania, kto może z nich korzystać oraz ich zmieniający życie wpływ na życie osób niesłyszących i niedosłyszących. Daj się zaskoczyć opowieściom o odporności, triumfach i prawdziwej potędze technologii, która pozwala ludziom słyszeć bez ograniczeń.

Wprowadzenie do implantów ślimakowych

Implanty ślimakowe to urządzenia medyczne, które pomagają osobom z ciężkim ubytkiem słuchu lub głuchotą słyszeć. Składają się z dwóch głównych elementów: zewnętrznego procesora mowy i wewnętrznego implantu. Zewnętrzny procesor mowy odbiera dźwięk i przekształca go w sygnały elektryczne, które są następnie przesyłane do wewnętrznego implantu. Implant wysyła te sygnały bezpośrednio do nerwu słuchowego, który przekazuje je do mózgu, gdzie są postrzegane jako dźwięk. Połączenie zewnętrznego procesora mowy i wewnętrznego implantu pozwala użytkownikom ponownie słyszeć dźwięki i rozumieć mowę.

Implanty ślimakowe nie są aparatami słuchowymi w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Podczas gdy aparaty słuchowe wzmacniają dźwięk, aby pomóc osobom z ubytkiem słuchu, implanty ślimakowe bezpośrednio stymulują nerw słuchowy, aby zapewnić wrażenia słuchowe. Jest to szczególnie przydatne dla osób z poważnym ubytkiem słuchu lub głuchotą, dla których tradycyjne aparaty słuchowe nie są już wystarczające.

Technologia implantów ślimakowych jest fascynująca i może zasadniczo zmienić życie osób z ubytkiem słuchu. Przyjrzyjmy się teraz bliżej działaniu implantów ślimakowych.

Jak działają implanty ślimakowe

Proces przetwarzania dźwięku i słuchania jest złożony, a implanty ślimakowe są zaprojektowane tak, aby naśladować te procesy i stymulować mózg sygnałami elektrycznymi, które są postrzegane jako dźwięk. Pierwszym krokiem jest złapanie dźwięku. Odbywa się to za pomocą zewnętrznego procesora mowy, który jest wyposażony w mikrofon. Mikrofon przechwytuje dźwięk i przekształca go w sygnały elektryczne.

Sygnały elektryczne są następnie przekazywane do procesora mowy, który analizuje je i dzieli na określone zakresy częstotliwości. Te zakresy częstotliwości odpowiadają różnym zakresom częstotliwości słyszenia. Każdy zakres częstotliwości jest przypisany do określonego obszaru ślimaka, części ucha wewnętrznego odpowiedzialnej za przetwarzanie dźwięku.

Wewnętrzny implant, który jest chirurgicznie wprowadzany do ślimaka, składa się z maleńkich elektrod umieszczonych w ślimaku. Elektrody te stymulują włókna nerwu słuchowego i wysyłają sygnały elektryczne bezpośrednio do nerwu słuchowego. Stamtąd sygnały są przekazywane do mózgu, gdzie są postrzegane jako dźwięk.

Sposób działania implantów ślimakowych jest imponujący, ale nie każdy z ubytkiem słuchu jest odpowiednim kandydatem do tej technologii. Przyjrzyjmy się teraz, kto może odnieść korzyści z implantów ślimakowych.

Należy pamiętać, że implanty ślimakowe nie zapewniają całkowitego przywrócenia naturalnego słuchu. Percepcja dźwięku za pomocą implantów ślimakowych różni się od naturalnej percepcji dźwięku. Może upłynąć trochę czasu, zanim użytkownicy przyzwyczają się do nowych dźwięków i sztucznego przetwarzania dźwięku. Niemniej jednak implanty ślimakowe stanowią doskonałą okazję dla osób z poważnym ubytkiem słuchu lub głuchotą do ponownego zanurzenia się w świecie słuchu.

Zalety implantów ślimakowych

Implanty ślimakowe oferują szereg korzyści osobom z ciężkim ubytkiem słuchu lub głuchotą. Najbardziej oczywistą zaletą jest zdolność słyszenia dźwięków i ponownego rozumienia mowy. Dla osób, które wcześniej były odcięte od świata słuchu, może to być doświadczenie zmieniające życie.

Przywracając słuch i rozumienie, implanty ślimakowe umożliwiają użytkownikom lepszą komunikację z innymi ludźmi. Możesz prowadzić rozmowy, słuchać muzyki i cieszyć się dźwiękami natury. Ma to pozytywny wpływ na ich relacje społeczne, zdrowie emocjonalne i ogólną jakość życia.

Implanty ślimakowe oferują również korzyści dzieciom z ubytkiem słuchu. Dzięki wczesnemu zastosowaniu implantów ślimakowych dzieci mogą osiągnąć lepszy rozwój języka i łatwiej komunikować się z rówieśnikami. Umożliwia im to optymalną integrację ze społeczeństwem i poprawę ich szans edukacyjnych.

Przydatność w przypadku implantów ślimakowych

Nie każdy z ubytkiem słuchu lub głuchotą jest odpowiednim kandydatem do wszczepienia implantów ślimakowych. Kwalifikowalność zależy od kilku czynników, w tym stopnia ubytku słuchu, przyczyny ubytku słuchu oraz indywidualnych potrzeb i celów pacjenta.

Zazwyczaj implanty ślimakowe są zalecane osobom ze znacznym lub całkowitym ubytkiem słuchu w jednym lub obu uszach. Osoby z lekkim lub umiarkowanym ubytkiem słuchu mogą korzystać z innych aparatów słuchowych lub urządzeń. Ale nawet przy umiarkowanym ubytku słuchu warto przyjrzeć się bliżej – zawsze zależy to od zdolności rozumienia mowy.

Wymagana jest dokładna ocena przez zespół specjalistów, w tym mistrzów audiologów, otolaryngologów i psychologów, aby określić kwalifikowalność do implantów ślimakowych. Ocena ta obejmuje badania słuchu, ocenę anatomicznych struktur ucha oraz uwzględnienie indywidualnych potrzeb pacjenta.

Proces implantacji ślimakowej - ocena, operacja i aktywacja

Proces wszczepiania implantu ślimakowego obejmuje kilka etapów, począwszy od oceny i weryfikacji przydatności do implantacji. Jak wspomniano wcześniej, robi to zespół specjalistów, którzy dokładnie badają i oceniają pacjenta.

Po ustaleniu przydatności przeprowadza się zabieg chirurgiczny w celu wszczepienia implantu wewnętrznego. Ta procedura jest zwykle wykonywana w znieczuleniu ogólnym i wymaga małego nacięcia za uchem, aby uzyskać dostęp do ślimaka. Implant jest ostrożnie wprowadzany do ślimaka i umieszczany jest elektroda.

Po operacji aktywowany jest implant ślimakowy. Polega to na dostosowaniu zewnętrznego procesora mowy do indywidualnych potrzeb użytkownika. Audiolog zapewnia, że procesor mowy działa prawidłowo, a użytkownicy mają najlepsze wrażenia słuchowe.

Aktywacja implantu ślimakowego to ekscytujący moment dla użytkowników, ponieważ po raz pierwszy od dłuższego czasu mogą usłyszeć dźwięki. Ważne jest, aby pamiętać, że dostosowanie się do implantu ślimakowego wymaga czasu i praktyki. Użytkownicy muszą nauczyć się interpretować i rozumieć nowe dźwięki.

Stałą opiekę i programowanie procesora wykonujemy my – Twój mistrz audiolog.
Jeśli chodzi o konserwację, naprawę, rozbudowę za pomocą akcesoriów i parowanie ze smartfonem, tabletem, telewizorem i innymi urządzeniami multimedialnymi, oferujemy najlepszą obsługę.

Rehabilitacja poimplantacyjna i opieka pooperacyjna

Rehabilitacja po wszczepieniu implantu ślimakowego jest ważną częścią tego procesu. Dzięki rehabilitacji użytkownicy dowiadują się, jak najlepiej wykorzystać implant ślimakowy i jak dalej doskonalić swoje nowe umiejętności słyszenia.

Rehabilitacja często polega na uczestnictwie w specjalnych sesjach treningowych słuchania, podczas których użytkownicy uczą się rozpoznawać i rozumieć dźwięki. Audiolodzy i logopedzi ściśle współpracują z użytkownikami, aby pomóc im dostosować się do implantu ślimakowego i poprawić umiejętności mowy i słuchu.

Obserwacja po implantacji jest również ważna, aby upewnić się, że implant ślimakowy działa prawidłowo i że użytkownicy uzyskują dobre wyniki. Regularne kontrole i korekty procesora mowy są częścią opieki pooperacyjnej.

Wyzwania i zagadnienia związane z implantami ślimakowymi

Chociaż implanty ślimakowe to niesamowita technologia, istnieją również wyzwania i kwestie, które należy wziąć pod uwagę. Decyzja o wszczepieniu implantu ślimakowego jest osobistym i indywidualnym wyborem, który należy dokładnie przemyśleć.

Ważne jest, aby pamiętać, że implanty ślimakowe nie są odpowiednie dla wszystkich i nie dają takich samych rezultatów dla wszystkich. Indywidualna percepcja dźwięków może się różnić, a niektórzy użytkownicy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia, aby w pełni wykorzystać możliwości implantu ślimakowego.

Koszt implantów ślimakowych może być również brany pod uwagę. Implantacja i proces rehabilitacji mogą być kosztowne, a nie wszystkie zakłady ubezpieczeń zdrowotnych w pełni pokrywają te koszty. Ważne jest, aby dokładnie rozważyć aspekty finansowe i szukać sposobów ich wsparcia.

Ponadto ważne jest, aby zwracać uwagę na realistyczne oczekiwania. Implanty ślimakowe nie zapewniają całkowitego przywrócenia naturalnego słuchu i może upłynąć trochę czasu, zanim użytkownicy przyzwyczają się do nowych dźwięków. Ważne jest, aby mieć cierpliwość i wytrwałość oraz ściśle współpracować z profesjonalistami, aby osiągnąć najlepszy możliwy wynik.